Studie k Role Playing Games (Hrám na hrdiny)

Sbírka odborných prací

Poslední změna LP 17.3.2006

Tato stránka si klade za cíl podpořit zkoumání tzv. her na hrdiny tím, že bude shromažďovat práce na toto téma a zpřístupňovat je dalším zájemcům. Pokud o nějaké takové práci v češtině či slovenštině víte, napište nám prosím na e-mail studierpg(zavináč)studierpg(tečka)unas(tečka)cz - pomůžete tak spoustě dalších, kteří se o toto téma zajímají. Pro zdroje v cizích jazycích viz skvělý web Sources about RPGs.

Kontakt: studie(zavináč)rpg(tečka)sk

Kopie těchto stránek je rovněž dostupná na studierpg.jakubholy.net, kde budou k dispozici, i kdyby náš současný poskytovatel vypověděl své služby.


Autorská práva

Není-li řečeno jinak, dávají vám autoři svolení k vytváření kopií a citaci jejich děl, za podmínky, že uvedete odkaz na původní dílo a autora a na tuto stránku. (Např. normě blízkou formulací "Dostupné z WWW: http://studierpg.unas.cz/janecek_paralelni_svety.rtf na stránce http://studierpg.unas.cz/".)

Seznam děl

Můžete si stáhnout vše v jednom (.zip, 2,9 MB, naposledy aktualizováno 25.2.2006).

Vysokoškolské práce

Holý, Jakub (2005). Úvod ke zkoumání Her s hraním rolí. Nepublikovaná bakalářská práce, Univerzita Karlova (Fakulta humanitních studií), Praha. On-line jako víc html dokumentů nebo ke stažení ve formátu PDF (1,1 MB; komprimováno pomoci WinZip) nebo SXW (118 KB, viz OpenOffice.org).

Janeček, Petr (2002). Paralelní světy. (kulturní fenomén her na hrdiny pohledem etnologie). Nepublikovaná bakalářská práce, Univerzita Karlova (Fakulta humanitníchstudií), Praha. Jako dokument Wordu (.rtf, 470 KB).

Krajhanzl, Jan (2001a). Možnosti využití Role-playing games v psychoterapii. Nepublikovaná zápočtová práce pro předmět Základy klinické psychologie, katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Jako dokument Wordu (.doc, 87 KB).

Krajhanzl, Jan (2001b). Psychologické aspekty fantasy Role-playing games. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Nepublikovaná seminární práce pro předmět Psychologická metodologie, katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Jako dokument Wordu (.doc, 277 KB).

Krajhanzl, Jan (2001c). Fantasy RPG jako sociální fenomén. Nepublikovaná zápočtová práce pro předmět Sociální psychologie, katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Jako dokument Wordu (.doc, 159 KB).

Krajhanzl, Jan (2001d). O cestách na zkušenou aneb Psychologický potenciál fantasy RPG. Nepublikovaná práce z předmětu Sociální psychologie, katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Jako dokument Wordu (.doc, 416 KB).

Mádrová, Evženie (2004). Osobnost a volba postavy ve fantasy RPG hrách. Nepublikovaná diplomová práce, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Jako dokument PDF (.pdf, 1,9 MB).
Pozn.: Dokument byl do pdf převeden z Wordu, nemusí tedy vždy přesně sedět umístění poznámek pod čarou ap. (např. na str. 7 jsou dvě poznámky s číslem 1, z nichž druhá je vysvětlena až na následující stránce) - je tedy třeba občas trochu hledat. Není nad (La)TeX :-)
V dokumentu chybí příloha č. IV, kde jsou kompletní výsledky použitého dotazníku ve stenech. Nicméně si jej lze jako tabulku excelu vyžádat přímo u autorky na EvzenieM(zavináč)seznam(tečka)cz nebo u nás na výše uvedeném emailu.

Szeja, Jerzy Zygmunt (2004). Recenze: Gry fabularne – nowe zjawisko kultury wspólczesnej. Recenzoval Petr Janeček v časopise Lidé města/Urban People. Revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace 3(17) 2005, s. 235-237. Originál vydal Rabid, Kraków 2004, 228 s. Jako dokument Wordu (.doc, 41KB).

Jiné práce

Mazák, Petr (2005). Seznámení s RPG pohledem psychologie. Nepublikovaná seminární práce z psychologie, Gymnázium Nad Štolou 1, Praha. Jako dokument Wordu (.doc, 285 KB).

Reiter, Jiří (2005). Role playing okem literární vědy [online]. Nepublikovaná esej dostupná z WWW: http://la.nokturno.net/esej.php.
Dostupná je potenciálně neaktuální lokální kopie z 26.7.2005.


Odkazy

Odborné texty

Servery o RPG, stránky družin apod.

Jiné